• Rak N Q1 Sven en Debby - Wat loopt er eigenlijk mis?
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
 • Hot seat!

  Methode:
  Sommige leerlingen nemen de positie van de hoofdfiguren in en worden door hun klasgenoten geïnterviewd.


  Doel:
  Je kunt het perspectief van de figuren overnemen en hun gedrag reflecteren.

  Hoofdfiguren: Neem de positie van je figuur in. Denk erover na wat voor vragen de anderen zouden kunnen stellen en bereid je inhoudelijk daarop voor. Probeer ook over je taalgebruik na te denken.
  Schrijf trefwoorden op voor inhoud en taal!
  Kies één of twee acteurs die de hoofdfiguur op de hot seat zullen representeren.


  Interviewers: Bedenk relevante (!) vragen die je aan de hoofdfiguren wilt stellen.
  Schrijf trefwoorden op voor inhoud en taal!
  Tijdens het interview stellen jullie afwisselend de vragen (iedereen stelt ten minste één vraag!).

  De zaak Sven

  Scenario:
  We zijn aan het eind van het verhaal. In verband met de jeugdreclassering vindt er een uitspraak plaats tussen Sven, Debby en de ouders van beiden. Vooral de ouders lijken een aantal brandende vragen te hebben.

  Groep 1 - Sven
  • Jullie bereiden Sven op de vragen voor. Probeer om wat de antwoorden betreft dicht bij het verhaal te blijven. Dat wil zeggen, dat jullie Svens positie moeten innemen en moeten overleggen, wat hij in de situatie zou antwoorden.
   Kies twee acteurs die samen als Sven op de hot seat zullen plaats nemen.
  Groep 2 - Debby
  • Jullie bereiden Debby op de vragen voor. Probeer om wat de antwoorden betreft dicht bij het verhaal te blijven. Dat wil zeggen, dat jullie Debby's positie moeten innemen en moeten overleggen, wat zij in de situatie zou antwoorden.
   Kies twee acteurs die samen als Debby op de hot seat zullen plaats nemen.
  Groep 3 - Svens ouders
  • Jullie bereiden vragen voor Sven en Debby voor. Wat zouden Svens ouders hun zoon en Debby kunnen willen vragen?
   Probeer om wat de vragen betreft dicht bij het verhaal te blijven. Dat wil zeggen, dat jullie de positie van Svens ouders moeten innemen en moeten overleggen, wat zij in de situatie zouden kunnen willen weten.
  Groep 4 - Debby's ouders
  • Jullie bereiden vragen voor Sven en Debby voor. Wat zouden Debby's ouders hun dochter en Sven kunnen willen vragen?
   Probeer om wat de vragen betreft dicht bij het verhaal te blijven. Dat wil zeggen, dat jullie de positie van Debby's ouders moeten innemen en moeten overleggen, wat zij in de situatie zouden kunnen willen weten.
  Alle groepen:

  Gebruik ook je aantekeningen over de normen en waarden van de verschillende personages!

 • Hulpkaartje

  Als je het moeilijk vindt om vragen voor Sven en Debby te bedenken/te anticiperen, denk dan aan de volgende aspecten:

  -begin van hun relatie
  -gedrag tijdens de relatie
  -eind van de relatie
  -gevoelens tjidens en na de relatie

  Hulpkaartje

  Als je het moeilijk vindt om vragen voor Sven en Debby te bedenken/te anticiperen, denk dan aan de volgende aspecten:

  -begin van hun relatie
  -gedrag tijdens de relatie
  -eind van de relatie
  -gevoelens tjidens en na de relatie

  Hulpkaartje

  Als je het moeilijk vindt om vragen voor Sven en Debby te bedenken/te anticiperen, denk dan aan de volgende aspecten:

  -begin van hun relatie
  -gedrag tijdens de relatie
  -eind van de relatie
  -gevoelens tjidens en na de relatie

  Hulpkaartje

  Als je het moeilijk vindt om vragen voor Sven en Debby te bedenken/te anticiperen, denk dan aan de volgende aspecten:

  -begin van hun relatie
  -gedrag tijdens de relatie
  -eind van de relatie
  -gevoelens tjidens en na de relatie

 • Hulp nodig?
  Hulp nodig?
  Hulp nodig?
  Hulp nodig?