• Sociale apps
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
 • 10
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Groeps­werk: Elke groep kri­jgt een net­werk­si­te / app wa­ar­mee ze gaat wer­ken. Be­spreek daar­bij de on­dera­an op­ge­som­de aspec­ten. Zoek voor de be­ant­woor­ding woor­den met je mo­bielt­je op, in­di­en nodig!
 • Ge­bruik je de site / app?
 • Waar­voor ge­bruik je de site / app?
 • Hoe vaak ge­bruik je de site / app?
2
In een tweede stap mo­eten jul­lie uit­vin­den in welke mate en op welke wijze jul­lie site / app door de an­de­ren ge­bruikt wordt. Ont­werp een enquête voor de an­de­re groe­pen. Ont­wik­kel daar­voor zeven uits­pra­ken die de an­de­re leer­lin­gen met ja of neen mo­eten be­ant­woor­den. Ie­dereen van jul­lie moet de uits­pra­ken op­schrij­ven!
Voor­beel­den:
 • Ik ge­bruik In­sta­gramm ie­de­re dag.
 • Ik heb al eens een foto van mijn eten ge­plaatst.
 • Ik heb een fa­vor­ie­te you­tuber.
 • ... wees crea­tief! ;)
3
Jul­lie kri­j­gen een nieu­we groep! Be­spreek je enquête met je nieu­we groep. Wat zeg­gen de an­de­ren over de uits­pra­ken, ja of neen?
 • In­sta­gramm beg­int! Daar­na mag je kiezen wie met zijn enquête aan de beurt is.
 • Het gaat erom dat jul­lie met el­kaar in ge­sprek gaan - jul­lie mogen dus zeker pra­ten en discussiëren!

Hulp­kaar­t­je

Als je mo­ei­li­jk­he­den hebt om in­vloe­den con­creet te benoe­men, denk dan eens over vol­gen­de aspec­ten na:
 • Mu­ziek?
 • Hobby's?
 • In­ter­es­ses?
 • Be­ken­de per­so­nen?

Hulp­kaar­t­je

Als je mo­ei­li­jk­he­den hebt om in­vloe­den con­creet te benoe­men, denk dan eens over vol­gen­de aspec­ten na:
 • Mu­ziek?
 • Hobby's?
 • In­ter­es­ses?
 • Be­ken­de per­so­nen?

Hulp­kaar­t­je

Als je mo­ei­li­jk­he­den hebt om in­vloe­den con­creet te benoe­men, denk dan eens over vol­gen­de aspec­ten na:
 • Mu­ziek?
 • Hobby's?
 • In­ter­es­ses?
 • Be­ken­de per­so­nen?

Hulp­kaar­t­je

Als je mo­ei­li­jk­he­den hebt om in­vloe­den con­creet te benoe­men, denk dan eens over vol­gen­de aspec­ten na:
 • Mu­ziek?
 • Hobby's?
 • In­ter­es­ses?
 • Be­ken­de per­so­nen?

Hulp­kaar­t­je

Als je mo­ei­li­jk­he­den hebt om in­vloe­den con­creet te benoe­men, denk dan eens over vol­gen­de aspec­ten na:
 • Mu­ziek?
 • Hobby's?
 • In­ter­es­ses?
 • Be­ken­de per­so­nen?
x