• Dativ Akkusativ + przyimek IN Magnet 1 Kap. 4
 • mruwka92
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
 • Deutsch
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.

In- przyimek łączy się z biernikiem (Akkusativ- wohin? / dokąd?) lub z celownikiem (Dativ- wo? / gdzie?)

1
Zagadka:

Czy zwroty podane poniżej oznaczają to samo?
 • in dem Tennisclub - in den Tennisclub
 • in der Eisdiele - in die Eisdiele

Jeżeli czasownik w zdaniu oznacza ruch użyjemy biernika (Akkusativ- wohin? / dokąd?), a jeżeli spoczynek - celownika (Dativ- wo? / gdzie?)

2
może mała podpowiedź?
 • ich gehe in den Tennisclub

 • Wir treffen uns in dem Tennisclub

 • Du gehst in die Eisdiele

 • Wir treffen uns in der Eisdiele

Der

Die

Das

Dativ

dem

der

dem

Akkusativ

den

die

das

Odmiana rodzajników w celowniku i bierniku
3
Kiedy używamy Dativ a kiedy Akkusativ?
 • jeżeli czasownik wyraża spoczynek, używamy DATIV

  Wir treffen uns vor dem Schwimmbad

  wir treffen uns- spotkamy się / wo? - gdzie? (Dativ)

 • Jeżeli czasownik wyraża ruch, używamy AKKUSATIV

  Wir gehen in das Kino

  gehen- iść/ wohin? dokąd? Akkusativ

Nominativ

Kino

Das Kino

Pizzeria

die Pizzeria

centrum młodziezowe

das Jugendzent-

rum

basen

das Schwimmbad

sala gimnastyczna

die Turnhalle

Dativ

w kinie

przed pizzerią

w centrum mł.

przed basenemw sali gimnastycznej

Akkusativ

do kinado pizzeriido centrum mł.na basendo sali gimnastycznej

4
Jest ruch czy nie?
 • der Tennisclub * do klubu tenisowego .......................................................................

 • das Kino * w kinie ..........................................................................................................

 • die Turnhalle * przed salą gimnastyczną....................................................................

 • das Jugendzentrum * w centrum mlodziezowym......................................................

 • die Pizzeria * do pizzerii................................................................................................

 • der Park * do parku ......................................................................................................

 • das Schwimmbad * na basen .....................................................................................

 • die Eisdiele * przed lodziarnią ....................................................................................
5
jakie zadasz pytanie wo? czy wohin? (dlaczego?)
 • vor dem Tennisclub
 • ins Kino
 • in der Turnhalle
 • in dem Jugendzentrum
 • in die Pizzeria
 • in den Park
 • vor der Eisdiele
 • im Schwimmbad
x