• Niederländisch Rak - Hoe zeg ik het in de klas?
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Schri­jf de Duit­se ver­ta­ling erbij!
 • Het spijt me dat ik te laat ben.
 • Wat be­te­kent ......... in het Duits?
 • Ik ben aan de buurt.
 • Hoe zeg je ....... in het Ne­der­lands?
 • Hij/zij is aan de buurt.
 • Kan je har­der spre­ken als­je­blieft?
 • Ik heb geen huis­werk ge­da­an.
 • Dat heb ik niet goed be­gr­epen.
 • Ik heb mijn boek ver­ge­ten.
 • Mag ik even naar de WC?
 • Jij bent aan de buurt.
 • Kan je dat nog even herha­len?
2
Zijn er nog meer zin­nen? Schri­jf ze in het Ne­der­lands en in het Duits op!

Ne­der­lands

Duits

x