• Rak 8 NL - Aandacht voor: kennismaken
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Werk met z'n tweeën. Schri­jf een dia­loog. Jul­lie kun­nen iets be­den­ken. (= sich etwas aus­den­ken)
Vraag...
 • naar de naam
 • naar de leef­tijd
 • hoe het gaat
 • naar de woon­plaats
 • naar de ge­boor­te­plaats
Jul­lie kun­nen de volgor­de ver­an­de­ren!
(= Rei­hen­fol­ge ver­än­dern)
Check de kaart­jes voor extra hulp!
2
Spreek de dia­loog twee keer.
 • Uitspraak!

Naam/rol

Tekst

Voor­beeldMa­ri­jke:Rob:Ma­ri­jke:

...

Hoi! Ik ben Ma­ri­jke. Wie ben jij?Hoi Ma­ri­jke! Ik ben Rob. Hoe gaat het met jou?Met mij gaat het harts­tik­ke goed! En met jou?

3
Be­denk een of twee vra­gen voor de con­tro­le: De an­de­re leer­lin­gen mo­e­ten goed lu­is­te­ren naar je dia­loog en de vra­gen kun­nen be­ant­woor­den.
 • Voor­beeld:
  Hoe gaat het met Ma­ri­jke?
Expert-​extra: Stel je part­ner voor!
 • Voor­beeld:
 • Zij heet Ma­ri­jke. Met haar gaat het harts­tik­ke goed.
 • Hij heet Rob. Met hem gaat het uits­te­kend.
 • ...
Expert-​extra: Stel je part­ner voor!
 • Voor­beeld:
 • Zij heet Ma­ri­jke. Met haar gaat het harts­tik­ke goed.
 • Hij heet Rob. Met hem gaat het uits­te­kend.
 • ...
Huis­werk: Vul de nieu­we woor­den in!
 • Even che­cken: Leer­bo­ek p. 14,1 en p. 95, 1
Hoe gaat het?
x