• Stille samenwerking - Verslag gebruik van media
  • anonym
  • 30.06.2020
  • Allgemeine Hochschulreife
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Stil­le sa­men­werking: Schri­jf samen een ver­s­lag over het ge­bruik van de media door een tiener van 2008. Wees crea­tief maar ook rea­lis­tisch!
  • Begin met schrij­ven
  • Als de bel gaat geef je je pa­piert­je door naar de bu­ur­man of bu­ur­vrouw aan je lin­ker kant
  • Lees het ver­s­lag dat je kri­jgt en schri­jf ver­der tot de bel op­nieuw gaat
  • Geef je pa­piert­je dan nog eens door en schri­jf het ver­s­lag dat je gekre­gen hebt ver­der
  • Ga zo door tot­dat je de buz­zer hoort!