• Kopie von: Vorlage: Steckbrief
  • Iveta
  • 30.06.2020
  • Mittlere Reife
  • Deutsch
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.

TOP 10 pras­mes

Pras­me

Kā piln­vei­dot un attīstīt?

Kritiskā domāšana

Kreativitāte

Vadīšana

Sadarbība

Emocionālā inteliģence

Lēmumu pieņemšana

Pieņemto lēmumu iz­pil­de

Komunikācija

Izziņa

Kom­plek­sa problēmu risināšanax