• ØVELSER til Dansk her og nu
 • kerrin.petersen
 • 31.03.2023
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Scan­ne den QR code und be­ar­bei­te die Auf­ga­be: Lek­ti­on 1 Tekst og dia­log
 • Höre dir die Dia­lo­ge an:

  - mød søren
  - maria og søren
  - mød maria
 • Lies den Text mit.
2
Scan­ne den QR code und be­ar­bei­te die Auf­ga­be: Dia­log/ Læs og lyt på Sørens ar­bej­dsp­lads
 • Hör dir den Text an.
 • Lies den Text mit.
3
Scan­ne den QR code und be­ar­bei­te die Auf­ga­be: Land na­ti­o­na­li­tet sprog
 • Hör dir den Text an.
 • Lies den Text mit.
4
Scan­ne den QR code und be­ar­bei­te die Auf­ga­be: Na­ti­o­na­li­te­ter / Øvelse
 • Lies den Text.
 • Fülle die Lü­cken aus.
5
Scan­ne den QR code
 • Schau dir die Ta­bel­le an: Pro­no­mi­ner
 • Schrei­be sie ab.

per­son­lige

re­flek­si­ve

pos­se­si­ve

Viser til­ba­ge til sub­jek­tet

Viser til­ba­ge til sub­jek­tet

Ental

Sub­jekt

Ikke-​subjekt

1.per­son

2.perosn

3.per­son

Fler­tal

1.per­son

2.per­son

3.per­son

PRO­NO­MI­NER
6
Scan­ne den QR code
 • Be­ar­bei­te die Auf­ga­be indem du die Lü­cken füllst.
 • Tipp: Nimm dir die Ta­bel­le zur Hilfe.
7
Scan­ne den QR code
 • Be­ar­bei­te die Auf­ga­be indem du die Lü­cken füllst.
 • Tipp: Nimm dir die Ta­bel­le zur Hilfe.
8
Scan­ne den QR code
 • Be­ar­bei­te die Auf­ga­be indem du die Lü­cken füllst.
 • Tipp: Nimm dir die Ta­bel­le zur Hilfe.
9
Scan­ne den QR code
 • Be­ar­bei­te die Auf­ga­be indem du die Lü­cken füllst.
 • Tipp: Nimm dir die Ta­bel­le zur Hilfe.
10
Scan­ne den QR code
 • Be­ar­bei­te die Auf­ga­be indem du die Lü­cken füllst.
 • Tipp: Nimm dir die Ta­bel­le zur Hilfe.
11
Scan­ne den QR code
 • Lies dir die SPØRGSMÅL med SPØRGEORD durch.
 • Über­set­ze die Fra­ge­wör­ter ins Deut­sche.

SPØRGEORD

FRA­GE­WÖR­TER

Hvad

Hvem

Hvor

Hvornår

Hvor­for

Hvor længe

Hvor gam­mel

Hvis

12
Scan­ne den QR code
 • Fülle die Lü­cken aus.
13
Scan­ne den QR code
 • Höre dir die Ge­schich­te an und be­ant­wor­te die Fra­gen.
14
Scan­ne den QR code
 • Lies dir den Text durch. Über­set­ze dir schwie­ri­ge
  Vo­ka­beln
15
Scan­ne den QR code
 • Schau dir die Ta­bel­le an.
 • Finde im In­ter­net eine ak­tu­el­le Liste der TOP 5 navne for dans­ke­re født i 2022.

DREN­GE­NAV­NE

PI­GE­NAV­NE

navne for dans­ke­re født i 2022
16
Scan­ne den QR code
 • Be­ant­wor­te die Fra­gen. Höre dir den Text ein 2. Mal an, wenn du dir nicht si­cher bist.
  (Auf­ga­be 14).
x