• Tecvit Testi 2: Talim ve duraklar
 • enes.zengin55
 • 02.05.2023
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Top­lam zamanız 45 dakikadır. Cevapları okuna­cak şekilde yazınız. Yazı bir puan ver­mek­te­dir.
Allah yardımcınız olsun.
1 / 1
1
Ha­re­ke
4 / 4
 • Ha­re­ke nedir? (1p)


 • Aşağıdaki harf­le­ri isim­le­ri ve ha­re­kle­ri ile eti­ket­ley­i­niz (be­schrif­ten) (3p)
2
Cezim
/
 • Cezim nedir? (1p) • Bir örnek yazınız. (0.5p)
3
Ten­vin nedir?
iki örnek: با
iki örnek: ب
iki örnek: ب
3 / 3
Şedde
2 / 2
 • Şedde nedir? (1.5p)

 • Bir örnek yazınız. (0.5p)
4
Aşağıdaki harflerden hangileri harfi med harfi'dir?
/

_______/16p

8
Kalın ve ince harf­le­ri iki farklı renk ile ayırınız. (Dik­kat: Her doğru 0.25p, her yanlış eksi 0.25p ver­mek­te­dir. Sıfır puanın altında ver­il­me­mek­te­dir.)
/
9
Boşlukları dol­duru­n­uz.
/

a) İnce harf­ler ''üstün'' '' '' se­siyle okunur.

b) harf­ler ''esre'' ''I'' se­siyle okunur.

c) Kalın harf­ler '' '' ''U'' se­siyle okunur.

d) Kalın harf­ler ''üstün'' ''O'' se­siyle , '' '' se­siyle okunur.

e) İnce harf­ler ''esre'' '' '' se­siyle okunur.

f) İnce harf­ler ''ötre'' '' '' se­siyle okunur.

10
Kaç tane ince harf vardır? Hep­si­ni sayınız.
6 / 6
11
Aşağıdakilerden hangileri ince harf değildir?
2 / 2

_______/15p

12
Durak işaretleri
11 / 11
 • Boşlukları dol­duru­n­uz. (1p)
  ﻄ Durmak­ta geçmekte caiz­dir, ................................ daha iy­i­dir.

 • Aşağıda yazan harfler­de ne yapılır? Açıklayınız (6p)
  څ څ=


  ﻻ=


  ك=


 • Doğru olanı işaretleyiniz. (2p)
  1. ﻕ
  a) Durmak daha iy­i­dir. b) Geçmek daha iy­i­dir. c) Manası dur de­mek­tir.
  2. ﻉ
  a) Manası dur de­mek­tir. b) Durmak­ta geçmekte caiz­dir, durmak daha iy­i­dir.
  c) Bu durak Ayet sonlarında bu­lunur, du­ru­lur.

 • Aşağıda yazan ma­nalar hangi du­ra­kla­ra aitir? (2.5p)
  1. Mut­la­ka durulması lazımdır. _____________________________
  2.Geçmek durmak­tan daha iy­i­dir. __________________________________________________
12
Meddi Tabi'nin çekmemesi için 2 sebep (Grün­de) yazınız.
2 / 2
13
Aşağıdaki Arapça sayılarını Türkçeye çeviriniz (um­wan­deln).
١٨٧=.................................
٣٧٥=.................................
٦٩٢=.................................
٣٨٢=.................................
٧٠٤=.................................
5 / 5
14
Bonus: Aşağıdaki ke­li­mel­er­de yapılması ge­re­ke­ni yazınız.
قصر


مد

_______/18p

Un­ter­schrift
/ 46
Note

Açıklamalar (Be­mer­kun­gen):

x